Geschiedenis / Ontstaan

Er was eens … 11 november 1935

De Fanfare “Hoger Op” van Uitbergen wordt boven de doopvont gehouden

Op 11 november 1935 werd de fanfare van Uitbergen boven de doopvont gehouden. Zij kreeg als naam “Hoger Op” mee. Aanvankelijk beperkten de muzikale activiteiten zich tot het opluisteren van optochten en vooral van de jaarlijkse processie, voornamelijk met een marsenrepertoire. De eerste dirigent van de maatschappij is Albert De Fré uit Kalken.
Terug naar boven

Naamwijziging: “Hoger Op” wordt Sint-Pietersvrienden van Uitbergen

Omdat het jonge fanfaregeweld door de Tweede Wereldoorlog in de kiem gesmoord was, probeerde pastoor Fedor Den Haering de Uitbergse muziekmaatschappij in de jaren vijftig nieuw leven in te blazen. Onder impuls van burgemeester Sylvain De Ceukelaire gingen de “Sint-Pietersvrienden” met een nieuwe naam, maar met de vroegere dirigent Albert De Fré, terug van start.
Constant Van Steendam werd in 1964 de nieuwe dirigent en een eerste deelname aan het provinciaal tornooi in 1969 werd meteen een groot succes. Bij zijn overlijden in 1978 werd de populaire dirigent opgevolgd door zijn zoon Henri en in datzelfde jaar nam René De Lausnay, als voorzitter, de fakkel over van Sylvain de Ceukelaire.
Terug naar boven

De fanfare wordt “Koninklijke” Fanfare Sint-Pietersvrienden van Uitbergen

In 1985 werd het gouden jubileum van de fanfare gevierd. Op 7 februari 1985 verleende wijlen Koning Boudewijn de fanfare het predikaat “Koninklijk”. Met zijn boek “Vijftig jaar fanfare in Uitbergen 1935-1985” gaf toenmalig secretaris Gilbert Becqué een historische onderbouw aan het jubileum.
Anekdotes, verhalen van vroeger van muzikanten en sympathisanten, historische gebeurtenissen waarbij de fanfare betrokken was …, alles werd door hem opgetekend en tot een vlot lezend overzicht van 50 jaar Uitbergse fanfare gebundeld.
De geslaagde deelname aan het Fedekamkampioenschap en aan het provinciaal subsidietornooi waren een mooie bekroning van dit gouden jubileumjaar 1985. Op het jubileumconcert van 15 november 1985 weerklonk voor het eerst de nieuwe verenigingsmars “Villa Bergina” van Roland Cardon.
Terug naar boven

Van volksfanfare naar fanfareorkest

Willy Dauwe werd in 1987 de vierde dirigent van de vereniging. Hij leidde de Sint-Pietersvrienden, na hun promotie naar eerste divisie in 1989, ook naar de uitmuntendheidsafdeling tijdens het Provinciaal Tornooi in 1993. Onder impuls van Willy, die professioneel musicus was, gingen steeds meer jonge muzikanten de muziekacademie opzoeken, waardoor het muzikaal niveau van het fanfareorkest steeds in crescendo ging.
Dit vertaalde zich uiteindelijk in schitterende concoursresultaten. In 1996 werd de fanfare voor de eerste keer “nationaal Fedekamkampioen” in de uitmuntendheidsafdeling en op 12 januari 1997 volgde de creatie van “Rhapsodie voor Berlare” van Alain Crépin, een werk opgedragen aan de gemeente Berlare. Deels onder druk van de jonge muzikanten ging de muziekvereniging zich steeds meer als “concertfanfare” profileren. Dit betekende ook dat zij steeds minder in het straatbeeld als showkorps te zien was.
Het jaar 2000 werd tegelijk een droevig als een succesvol jaar. Naast het behalen van de provinciale kampioenstitel in de afdeling uitmuntendheid, verliest de fanfare immers zijn voorzitter René De Lausnay. “Meester” De Lausnay wordt eind 2000 als voorzitter opgevolgd door zijn schoonzoon Rony De Geest. Samen met een verjongde bestuursploeg zetten zij het jeugdbeleid van de fanfare verder.
Als was het als eerbetoon aan hun overleden voorzitter, zette het Uitbergse fanfarekorps op muzikaal vlak zijn opmars verder. Tijdens de provinciale muziektornooien 2001 te Berlare werd het fanfarekorps door de wedstrijdjury gepromoveerd naar “Ere-afdeling” en wordt het Provinciaal Fedekamkampioen in de Ere-afdeling en algemeen laureaat van de wedstrijd met 92% van de punten, wat hen een ticket opleverde voor de Nationale Kampioenschappen te Leuven van 23/02/2002. Ook tijdens deze wedstrijd musiceerde het orkest op een hoog niveau en werd beloond met een tweede titel van “Nationaal Fedekamkampioen 2002 in de Ere-afdeling-fanfare”.
Terug naar boven

Bestuur- en dirigentwissel … op naar de top

Op 27 december 2003 nam dirigent Willy Dauwe afscheid van de fanfare en ging op rust. Vanaf 9 januari 2004 neemt Guy Audenaert de dirigeerfakkel over en wordt zo de vijfde dirigent in de geschiedenis van het Uitbergse fanfareorkest. Daarnaast dient op 1 juni 2004 Rony De Geest zijn ontslag in als voorzitter van de fanfare. Hij wordt in deze functie opgevolgd door André De Lausnay.
“Zou het muzikale niveau van het orkest lijden onder de bestuurs- en dirigentenwissel ?” was de hamvraag van toen. In geen geval zo blijkt want dirigent Guy Audenaert en zijn muzikanten worden op 17 oktober 2004 Provinciaal Vlamo Kampioen in de Ere-afdeling (fanfare). Tijdens de daaropvolgende Nationale Finalewedstrijd in het Lemmensinstituut te Leuven op 27 februari 2005 overtreffen zij vriend en vijand en worden algemeen laureaat van de wedstrijd met 94,3 % van de punten. Hierdoor mocht het kleine Uitbergse fanfareorkest zich “Vlamo-ambassadeur 2005” noemen. Meteen een mijlpaal in de geschiedenis van de fanfare.
In datzelfde jaar gaan de Sint-Pietersvrienden de internationale toer op en nemen deel aan het befaamde Wereld Muziekconcours te Kerkrade (Nl), met een “Gouden Medaille” in derde afdeling als resultaat.
Op 29 maart 2009 gebeurt dan waar niemand had durven van dromen. Tijdens de Provinciale Subsidietornooien van de Provincie Oost-Vlaanderen in Berlare behaalt het Uitbergse fanfareorkest een “grote onderscheiding” en promoveert naar de hoogste afdeling de “superieure afdeling”. Geen enkele fanfare in Oost-Vlaanderen kan zeggen dat zij op vijfenzeventig jaar tijd van 3de afdeling naar de superieure afdeling is opgeklommen. “The sky is the limit” zegt een spreekwoord. Het zal dan toch waar zijn zeker ?
Terug naar boven

Vernieuwing van de muzikantengroep en een nieuwe dirigentwissel … nefast voor het niveau ?

Acteren op het hoogste niveau is niet altijd een zegen en brengt ook muzikale spanningen teweeg. In december 2011 besluit het fanfarebestuur de samenwerking met dirigent Guy Audenaert stop te zetten. Luc De Vleeschhouwer wordt aangezocht als dirigent ad-interim om de periode van de zoektocht naar een nieuwe dirigent te overbruggen.

Vanaf 12 maart 2012 wordt de beloftevolle dirigent en componist Stijn Roels dirigent nummer 7 van de Uitbergse fanfare. Stijn genoot zijn muzikale opleiding binnen de schoot van de fanfare. Men mag dus spreken van een “thuis komen” voor hem.
Hij krijgt meteen de moeilijke opdracht om de fanfare voor te bereiden op het Provinciaal Subsidietoernooi van 2013. Ondertussen was de muzikanten drastisch vernieuwd. Een aantal jonge muzikanten waren tot de muzikantengroep toegetreden, terwijl een aantal gevestigde waarden om diverse redenen de fanfare hadden verlaten. Om het muzikale niveau van de vernieuwde groep terug te kunnen opbouwen, besliste bestuur en dirigent om bewust een niveau-stap terug te zetten en aan het tornooi deel te nemen in de “Ere-afdeling”. Dit bleek een goede keuze want op 10/03/2013 werd in Lebbeke terug een klassering voor vier jaar in deze afdeling bekomen.
Continue gericht en op niveau werken is het motto van de Uitbergse fanfare. Daarom werd beslist om in 2014 deel te nemen aan de Vlamo kampioenschappen. Op 12/10/2014 werd de vereniging nog maar eens provinciaal Vlamo kampioen en kreeg een ticket voor deelname aan de nationale wedstrijd in Leuven op 15/11/2014. Wetende dat wij de minste score hadden behaald van de concurrenten uit de andere provincies, werd met niet al te hoge verwachtingen naar deze wedstrijd afgereisd.
Toch deed dirigent Stijn er alles aan om zijn orkest in perfecte vorm te krijgen. En dat loonde ! Voor de tweede keer in haar bestaan werd het Uitbergs fanfareorkest “Nationaal kampioen” in de ere-afdeling fanfare met 94% van de punten. Daarenboven werd zij (tien jaar later) voor de tweede keer “Vlamo-ambassadeur 2015” als maatschappij die het hoogste aantal punten van alle deelnemers aan de wedstrijd behaalde.
Terug naar boven

Op naar nog meer van dat alles … ?

Met deze titel vatte de muziekvereniging 2015 aan, het jaar van haar 80ste verjaardag. En als je dirigent en muzikanten mag geloven smaakt dit alles naar meer ! Maar eerst … genieten.
Terug naar boven

Luc Becqué
Secretaris

Terug naar boven