Muzikant worden?

Interesse om deel uit te maken van dit jonge bloeiende fanfarekorps?
Laat het weten via email aan onze voorzitter of één van onze bestuursleden.
Onze fanfare bestaat uit een 40-tal gedreven muzikanten en is geklasseerd in de “superieure” afdeling.
Repetities vinden plaats in SCC De Venne, Veerstraat 38 te 9290 Uitbergen, telkens op vrijdagavond van:
* 19.30 uur tot 20.30 uur (Jeugdfanfare).